Praca w Sejmie

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu: 71
Zobacz na YouTube


Interpelacje: 143
Sprawdź


Projekty poselskie: 59
Sprawdź


Przynależność do komisji sejmowych

• Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
• Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka


Przynależność do zespołów parlamentarnych

• Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej (wiceprzewodnicząca)
• Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela
• Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców (wiceprzewodnicząca)
• Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
• Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej
• Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji (przewodnicząca)
• Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości(+48) 518 310 463
kontakt@kingagajewska.pl
www.kingagajewska.pl
Biuro Poselskie w Warszawie
ul. Piękna 11/8
00-549 Warszawa
Biuro Poselskie w Błoniu
ul. Kościuszki 2
05-870 Błonie