Wycieczki dla szkół

Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8), gimnazjów oraz szkół średnich, a także słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku do zwiedzenia gmachu Sejmu RP oraz spotkania ze mną.

Otworzą się przed Wami sejmowe korytarze. Będziecie mogli obejrzeć salę posiedzeń, Salę Kolumnową. Dowiecie się różnych ciekawych rzeczy na temat historii gmachu Sejmu.

Po zwiedzaniu chętnie opowiem o pracy posła, o procesie legislacyjnym i codziennym życiu w Sejmie.

Pakiet praktycznych porad i odpowiedzi:

  • Zwiedzanie Sejmu jest bezpłatne.
  • Koszty wyjazdu leżą po stronie szkoły - Kancelaria Sejmu nie dofinansowuje wyjazdów, a parlamentarzyści także nie mają funduszy na ten cel.
  • Grupy powinny liczyć maksymalnie 40 osób.

Zgłaszać można się poprzez e-mail lub telefonicznie (proszę podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę placówki dydaktycznej, liczbę uczestników oraz proponowany termin) poprzez poniższy przycisk lub zakładkę Kontakt. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzę możliwości organizacji wycieczki w danym terminie i niezwłocznie się z Wami skontaktuję.Wyślij zgłoszenie poprzez e-mail
(+48) 518 310 463
kontakt@kingagajewska.pl
www.kingagajewska.pl
Biuro Poselskie w Warszawie
ul. Piękna 11/8
00-549 Warszawa
Biuro Poselskie w Błoniu
ul. Kościuszki 2
05-870 Błonie