EN – BIO

Wycieczki dla szkół do Sejmu RP

Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół średnich, a także słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku do zwiedzenia gmachu Sejmu RP oraz spotkania ze mną!

Otworzą się przed Wami sejmowe korytarze. Będziecie mogli obejrzeć salę posiedzeń i Salę Kolumnową. Dowiecie się różnych ciekawych rzeczy na temat historii gmachu Sejmu.

Po zwiedzaniu chętnie opowiem o pracy posła, o procesie legislacyjnym i codziennym życiu w Sejmie.

Pakiet praktycznych porad i odpowiedzi:
  1. Zwiedzanie Sejmu jest bezpłatne.
  2. Koszty wyjazdu leżą po stronie szkoły – Kancelaria Sejmu nie dofinansowuje wyjazdów, a parlamentarzyści także nie mają funduszy na ten cel.
  3. Grupa może liczyć maksymalnie 40 osób.
  4. Zgłoszenia można dokonać poprzez e-mail lub telefonicznie (należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę placówki dydaktycznej, liczbę uczestników oraz proponowany termin). Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzam możliwości organizacji wycieczki w danym terminie i niezwłocznie się z Wami kontaktuję.

Nasz sukces z egzaminami

Presja ma sens!

Ministerstwo Edukacji i Nauki wysłuchało apelu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i środowisk społecznych i zostawia egzamin ósmoklasisty i maturalny w przyszłym roku z wymaganiami takimi jak w 2021 r. Pragnę podziękować organizacjom pozarządowym i parlamentarzystom opozycyjnym za pełną mobilizację w obronie praw uczniów. Tę bitwę wygraliśmy!